QuotationsV2Incremental niet meer beschikbaar op Exact Online API server (404 error)
Incident Report for Invantive
Resolved
Een aanpassing is doorgevoerd vanaf release 23.0.66 waardoor deze tabel weer zal werken. Naar verwachting zal deze release binnen 3 werkdagen in productie genomen zijn op Invantive Cloud.
Posted Oct 12, 2023 - 17:38 CEST
Identified
Sinds 14 september 2:30 is de quotations (V2) API niet meer beschikbaar op #ExactOnline. Er treedt een HTTP 404-foutmelding op. Het is niet duidelijk of deze API vervallen is, zoals eerder deze zomer de V1 sync API's voor offertes, of dat dit een bug is.
Posted Sep 14, 2023 - 18:18 CEST
This incident affected: Platforms (Exact Online).